Gaeilge agus Fáilte

Gaeilge agus Fáilte

Sa scoil seo, cuirfear béim ar éisteacht agus labhairt mar bhunús don litearthacht. Déanfar iarracht  éisteacht/labhairt/leitheoireacht agus scríbhneoireacht a fhorbairt ar bhealach comhtháite.

Spreagtar gaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil i rith an lae ar fud na scoile

 • Ócáidí rialta i rith an lae- ar dtús an lae agus ag deireadh an lae.
 • Teachtaireachtaí
 • Bainisteoireacht ranga
 • Prionta sa timpeallacht/fógraí/comharthaí srl.
 • Frása na Seachtaine- scoil ar fad páirteach ann.

                    

Frásaí an Ranga

Ranganna  Naíonán

 • Anseo
 • Níl sí ar scoil
 • Dia duit                Dia is Muire duit
 • Slán
 • An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?
 • Go raibh maith agat.
 • Is liomsa é
 • Gabh mo leithscéal
 • Tar anseo
 • Suigh síos/Seas suas
 • Bí ag siúl     Bí ag rith   Bí ag léim .....
 • Ná bí ag caint ........
 • Aimsir:  Lá fuar, Lá breá, Lá gaofar, Lá fliuch ......

Ranganna 1 agus 2

 • Tá .......... as láthair
 • Níl a fhios agam
 • Conas atá tú?
 • Lá breithe sona duit
 • Ar mhaith leat.....?       Ba mhaith liom          Níor mhaith liom
 • Tá pian i mo bholg/cheann
 • Slán      Go raibh maith agat
 • Faigh an .........
 • Tóg amach ....
 • Glan an ......
 • Is fearr liom
 • Táim anseo
 • An feidir leat?

Ranganna 3 agus 4

 • An bhfuil tú ceart go leor?
 • An bhfuil cead agam ........a fháil?
 • Conas a litríonn tú?
 • Ta brón orm
 • Stop den .........!
 • Tá áthas, brón, fearg, ocras,tart orm
 • Cén t-am é?
 • Cén Gaeilge atá ar ... ?
 • Cad is brí le ....?
 • Cá bhfios duit?
 • Ta fhios agam
 • Tógaigí, bígí, téigí, déanaigí....
 • Tabhair dom an ...... más do thoil é
 • Ca bhfuil.... ?
 • B’fhéidir go bhfuil.....
 • Cad atá ag teastáil uait?
 • Tá ...... ag teastáil uaim.                Tá ..... ag teastáil ó.....
 • Cad atá cearr leat?
 • An cuimhin leat?   Is/Ní cuimhin liom ...
 • Rinne mé dearmad ar mo lón, obair bhaile ......
 • Seo caite, seo chugainn, anocht, amárach
 • An t-am:  leath uair, ceathrú chun, tar éis

Ranganna 5 agus 6 

 • An bhfuil do mhála scoile agat?
 • An dtuigeann tú?
 • Tuigim/Ní thuigim
 • Tabhair don .... le do thoil
 • Cuir ..... isteach sa mhála
 • Tógaigí amach ....
 • An raibh tú sásta?
 • Chaith .... an lá ag déanamh
 • Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar ......
 • Thug .....íde béil don mar...
 • Ná bí buartha
 • An raibh eagla ort?
 • Céard ba mhaith libh?
 • Bá bhreá liom a bheith ...
 • Cuir síos na pin
 • I bpreab na súl ....
 • Bhí mé ag crith le ....
 • Go tobann    Díreach ansin     Leis sin
 • Is cuimhin liom go maith ....
 • Rith mé abhaile ar nós na gaoithe
 • Sin é mo scéal     má tá bréag ann bíodh
 • Cad a tharla?
 • Céard ba mhaith leat do do bhricfeasta?
 • Cuirfidh mé fios ar ....                                     
 • Cén t-am a thosaionn ....?